Wat is ons doel?


Doel is het versterken van onderlinge verbindingen en het verhogen van onderlinge betrokkenheid. We willen mogelijk maken dat inwoners elkaar beter weten te vinden en (nog meer) dingen samen doen. Door dit op een toegankelijke en eigentijdse manier te doen via o.a. MijnStokkum.nl ontstaat meer interactie en wordt de betrokkenheid in en bij het dorp vergroot.

MijnStokkum.nl is een sociaal interactief online platform voor inwoners van Stokkum en andere geïnteresseerden. Hierop kunnen inwoners en organisaties informatie, activiteiten en initiatieven plaatsen. Deze zijn daardoor beter zichtbaar en vindbaar, wat leidt tot meer verbinding en versterking.

MijnStokkum.nl:

  • is de plaats waar inwoners en organisaties elkaar kunnen vinden;
  • is de plaats waar verhalen en activiteiten gedeeld worden en vanuit waar initiatieven starten;
  • is de plaats om sociale hulpvragen en aanbod bij elkaar te brengen;
  • is de plaats om samenhang te creëren tussen alles wat er allemaal gebeurt zodat dat zichtbaar en toegankelijk is voor iedereen;
  • focust op de actualiteit maar zal ook de vindplaats zijn van informatie over instanties zoals voorheen opgenomen in de gemeentegids;
  • is daarmee van toegevoegde waarde voor huidige en nieuwe inwoners van Stokkum, alsook voor mensen van buitenaf;
  • werkt samen met De Zandhaas, beide versterken elkaar.