De stichting heeft tot doel het in voortdurende wisselwerking met de bewoners behartigen van de belangen van de bewoners van Stokkum bij de gemeente, andere overheden en andere instanties, alsmede het verrichten van alle hand...
Lees meer

Berichten